Apraksts

Mācību komplekta „Vēsture vidusskolai” autors Valdis Klišāns piedāvā tematisko ieskaišu uzdevumu banku. Tas ir vēstures zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumu krājums, kas bez maksas lejupielādējams ikvienam vēstures skolotājam. No piedāvātajiem uzdevumiem skolotājs var izveidot savas mācību iestādes Latvijas un pasaules vēstures programmai atbilstošu tematisko ieskaišu materiālu, kā arī rediģēt, mainīt, saīsināt un papildināt uzdevumus pēc saviem ieskatiem un vajadzībām.
Lai atvieglotu darbu tematisko iekaišu materiāla izveidē, uzdevumi grupēti atbilstoši mācību komplekta „Vēsture vidusskolai” satura struktūrai.

Iesaki draugiem