Apraksts

Mācību grāmata 11. klasei. Tajā autors konsekventi turpina izstrādāt pamatu aktīvai vēstures stundai, izmantojot modernas mācību metodes (grupu darbu, diskusijas, "prāta vētras" par mūsdienu aktuāliem notikumiem un procesiem, kas sasaucas ar mācību grāmatā aplūkotajām tēmām).
Izdevums aptver laikposmu no Livonijas izveidošanās 13. gadsimtā līdz industriālajai revolūcijai 19. gadsimtā.

Iesaki draugiem