ES programma “Radošā Eiropa” 2021

ES programmas “Radošā Eiropa” 2021. gadā izsludinātajā projektu konkursā atbalsta aktivitātē “Daiļliteratūras tulkošana un izdošana” tika atbalstīts Apgāda Zvaigzne ABC iesniegtais projekts “Cilvēki laikā Eiropas daiļliteratūras darbos bērniem un pieaugušajiem” (“People in Time in European Literary Fiction for Children and Adults”).
Projekta norises laiks: 01.09.2022.–31.03.2024.

Šajā periodā ar ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansējumu tiks izdoti astoņi Apgāda Zvaigzne ABC projektā iekļautie daiļliteratūras darbi.

1. Majas Lundes grāmata bērniem “Sniega māsa” . Māksliniece Līsa Aisato. No norvēģu valodas tulkos Dace Deniņa.
2. Majas Lundes grāmata bērniem “Saules sargātāja” . Māksliniece Līsa Aisato. No norvēģu valodas tulkos Dace Deniņa.
3. Bernharda Šlinka stāstu krājums “Atvadu krāsas” . No vācu valodas tulkos Silvija Brice.
4. Annes Katrīnes Bomanes romāns “Agate” . No dāņu valodas tulkos Inga Mežaraupe.
5. Vidas Morkūnas īsproza “Ceļinieku stacijas” . No lietuviešu valodas tulkos Dace Meiere.
6. Halgrīma Helgasona romāns “Sieviete 1000 grādos” . No islandiešu valodas tulkos Dens Dimiņš.
7. Sāras Stridberjas romāns “Mīlestības gravitācija” . No zviedru valodas tulkos Dace Deniņa.
8. Kirstenas Torupas romāns “Līdz ārprātam, līdz nāvei” . No dāņu valodas tulkos Inga Mežaraupe.