ES programma “Radošā Eiropa” 2021

ES programmas “Radošā Eiropa” 2021. gadā izsludinātajā projektu konkursā atbalsta aktivitātē “Daiļliteratūras tulkošana un izdošana” tika atbalstīts Apgāda Zvaigzne ABC iesniegtais projekts “Cilvēki laikā Eiropas daiļliteratūras darbos bērniem un pieaugušajiem” (“People in Time in European Literary Fiction for Children and Adults”).
Projekta norises laiks: 01.09.2022.–31.03.2024.

Šajā periodā ar ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansējumu tiks izdoti astoņi Apgāda Zvaigzne ABC projektā iekļautie daiļliteratūras darbi.

1. Majas Lundes grāmata bērniem “Sniega māsa” . Māksliniece Līsa Aisato. No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa.
2. Majas Lundes grāmata bērniem “Saules sargātāja” . Māksliniece Līsa Aisato. No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa.
3. Bernharda Šlinka stāstu krājums “Atvadu krāsas” . No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.
4. Annes Katrīnes Bomanes romāns “Agate” . No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe.
5. Vidas Morkūnas īsproza “Ceļinieku stacijas” . No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere.
6. Halgrīma Helgasona romāns “Sieviete 1000 grādos” . No islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš.
7. Sāras Stridsberjas romāns “Mīlestības gravitācija” . No zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa.
8. Kirstenas Torupas romāns “Līdz ārprātam, līdz nāvei” . No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe.