Mūsu kontaktiKrišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010

Sekretariāts

67 324 518

Reklāmas un mārketinga daļa

67 509 141

Vairumtirdzniecība

Biķernieku iela 19, Rīga, LV-1039

Ieeja atrodas pagalmā aiz Zvaigznes grāmatu nama

 

67 801 980

 

Darba laiks:
9.00–18.00 

Galvenā redaktore

67 324 518

Skolu informācijas centrs

67 508 517

Ārzemju literatūras redakcija

67 567 036

Dabaszinātņu grupa

67 334 125

Eksakto izdevumu grupa

67 214 898

Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupa

67 350 773


Interneta veikals www.zvaigzne.lv

67 801 706

Par e-grāmatām:

Latviešu valodas, literatūras un mākslas grupa

67 228 609

Sabiedrisko zinātņu grupa

67 225 183

Sākumskolas projektu grupa

67 331 914

Valodu grupa

67 508 796

Datorbirojs

67 324 518

Dizaina grupa

67 331 714

Korektoru grupa

67 324 529

Ārējo sakaru daļa

67 508 799