Mūsu kontaktiKrišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010

Sekretariāts

67 324 518

Reklāmas un mārketinga daļa

Vairumtirdzniecība

Biķernieku iela 19, Rīga, LV-1039

Ieeja atrodas pagalmā aiz Zvaigznes grāmatu nama

 

67 801 980

Darba laiks:
9.00–18.00 

Galvenā redaktore

Skolu informācijas centrs

26 374 545

Ārzemju literatūras redakcija

Dabaszinātņu grupa

Eksakto izdevumu grupa

Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupa


Interneta veikals www.zvaigzne.lv

67 801 706

Par e-grāmatām:

Latviešu valodas, literatūras un mākslas grupa

Sabiedrisko zinātņu grupa

 

Sākumskolas projektu grupa

sakumskola@zvaigzne.lv

Valodu grupa

Datorbirojs

Dizaina grupa

Korektoru grupa

Ārējo sakaru daļa

67 508 799