ES programma “Radošā Eiropa” 2019

ES programmas “Radošā Eiropa” 2019. gadā izsludinātajā projektu konkursā atbalsta aktivitātē “Daiļliteratūras tulkošana” (Literary translation) tika atbalstīts Apgāda Zvaigzne ABC iesniegtais projekts “Ģimenes nozīme Eiropas daiļliteratūras darbos bērniem un pieaugušajiem latviešu valodas tulkojumā” (“Significance of Family in European Literary Fiction for Children and Adults in Latvian Translation”).

Projekta norises laiks: 06.01.2020.–01.03.2021. Šajā periodā ar ES programmas “Radošā Eiropa” un Kultūras ministrijas līdzfinansējumu tiks izdoti seši Apgāda Zvaigzne ABC projektā iekļautie daiļliteratūras darbi.

1. Sallas Simukas stāstu krājums “Ieslēdz gaismu!/ Izslēdz gaismu!” . No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. (Izdošanas laiks: 2020. gada maijs)

2. Majas Lundes grāmata ar Tegnehanne (Zīmētājhanne) zīmējumiem “Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve” . No norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa. (Izdošanas laiks: 2020. gada maijs)

3. Majas Lundes romāns “Bišu vēsture” . No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa. (Izdošanas laiks: 2020. gada oktobris)

4. Mailisas de Kerangalas romāns “Salabot dzīvos” . No franču valodas tulkojusi Vineta Berga. (Izdošanas laiks: 2020. gada oktobris)

5. Melisas Harisones romāns “Zeltains miežu lauks” . No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. (Izdošanas laiks: 2020. gada septembris)

6. Pēra Petersona romāns “Vīrieši manā situācijā” . No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa. (Izdošanas laiks: 2021. gada februāris)