Apraksts

Jaunā, modernā mācību grāmata 10. klasei atbilst Vidējās izglītības standartam vēsturē, kurš paredz, ka vēsture apgūstama saskaņā ar problēmkursa principu. Mācību grāmatas mērķis ir rosināt skolēnus domāt, kas ir vēsture un kā vērtējami notikumi, kuri risinājušies cilvēces vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz attīstītajiem viduslaikiem.
Otrais, papildinātais izdevums. Izdevumā mainīti atsevišķu jautājumu un uzdevumu formulējumi, novērstas literārā stila neveiklības, kā arī ievietoti jauni un kvalitatīvāki attēli.

Mācību e-grāmata "Vēsture vidusskolai. 1. daļa. Interaktīvā versija" ir autora Valda Klišāna mācību komplekta "Vēsture vidusskolai. 1. daļa" jauns izdevums e-formātā ar vairākām multimediju iespējām. Mācību e-grāmatai ir pievienotas praktikumā ietvertās darba lapas, kuras iespējams izdrukāt vai pēc pedagoga ieskatiem vēl papildināt, tādējādi individualizējot mācību procesu. Jaunajā izdevumā ir attēli un fotogrāfijas, kurus var palielināt, kā arī saites uz brīvpieejas interneta resursiem, kas palīdzēs skolēniem apgūt vēstures tēmas, bet skolotājiem - dažādot mācību stundas un ekonomēt laiku. Papildsatura atlasi un izvērtēšanu ir veicis komplekta autors Valdis Klišāns.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem