Apraksts

Mācību grāmata „Vēsture vidusskolai. III daļa. Otrais papildinātais izdevums” veidota atbilstoši mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture jaunajam standartam un paredzēta 11. klasei.
Grāmata aptver laikposmu no 19. gs. 2. puses līdz 20. gs. 30. gadu beigām.
Aplūkotās tēmas: Baltija, Eiropa un pasaule 19. gs. 2. pusē un 20. gs. sākumā; Pirmais pasaules karš un tā sekas; No kara līdz karam; Demokrātija un autoritārisms Latvijā un Baltijā 20.–30. gados.

Ar mācību grāmatas palīdzību skolēni varēsi sekmīgi sagatavoties centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē. Mācību materiāls, ko veido vidusskolēniem saprotams pamatteksts, vēstures rakstīto avotu un vēsturnieku darbu fragmenti, krāsainas ilustrācijas, shēmas, kartes, kā arī dažāda tipa uzdevumi, būs aizraujoša viela studijām un diskusijām, kas skolēnu tuvinās vēstures daudzšķautņaino procesu un to daudzveidīgo interpretāciju izpratnei.

Iesaki draugiem