Kā iesniegt manuskriptu

Ja vēlies iesniegt manuskriptu izdošanai Apgādā Zvaigzne ABC, tad atsūti pilnu manuskripta tekstu Word dokumenta formātā (.doc, .docx vai .rtf), uz e-pastu manuskripts@zvaigzne.lv

Manuskriptam jābūt latviešu valodā, vienā failā ar numurētām lappusēm, vēlamais fonts – Times New Roman, burtu lielums 12, atstarpes starp rindām (Interval) 1,5.
Ja tekstā paredzētas ilustrācijas vai fotogrāfijas, tās neievieto dokumentā, bet pievieno atsevišķos numurētos failos, tekstā norādot tikai attēla atrašanās vietu un numuru.
Manuskriptus nav vēlams noformēt kā pdf, jpg vai cita formāta failus, kā arī maketēt, jo manuskripta akceptēšanas gadījumā to pēc atbilstošiem poligrāfijas standartiem veic pati izdevniecība.

Līdz ar manuskriptu gaidām arī īsu aprakstu par darbu (žanrs (daiļliteratūra, praktiskā literatūra, uzziņu literatūra, rokasgrāmata, mācību līdzeklis), saturs, mērķauditorija), informāciju par autoru (agrākās publikācijas, apbalvojumi, ja tādi ir) un autora kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts).

Mēs izlasīsim atsūtīto darbu un atkarībā no izdevniecības noslodzes  sniegsim atbildi. Šobrīd tiek iesūtīti ļoti daudz manuskriptu, tā ka, lūdzu, esiet pacietīgi. Lai rūpīgi izlasītu iesūtīto darbu un sniegtu atbildi ir nepieciešams laiks. Ja manuskriptā nepieciešamas korekcijas, par to autoram paziņos atbilstošās redakcijas projekta vadītājs, ar kuru tad notiks tālāka saziņa par darba procesu.

Ja darbs tiek pieņemts izdošanai, ar autoru tiek slēgts autoratlīdzības līgums, un sākas darbs pie manuskripta sagatavošanas izdošanai (rediģēšana, korektūra, makets, vāka mākslinieki utml.).