Apraksts

Mācību grāmata „Vēsture vidusskolai. IV daļa. Otrais papildinātais izdevums” veidota atbilstoši mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture jaunajam standartam un paredzēta 12. klasei.
Grāmata aptver laikposmu no Otrā pasaules kara līdz mūsdienām. Aplūkotās tēmas: Otrais pasaules karš, Sašķeltā pasaule, Baltija komunisma varā, Mūsdienas.

Ar mācību grāmatas palīdzību skolēni varēsi sekmīgi sagatavoties centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē. Mācību materiāls, ko veido vidusskolēniem saprotams pamatteksts, vēstures rakstīto avotu un vēsturnieku darbu fragmenti, krāsainas ilustrācijas, shēmas, kartes, kā arī dažāda tipa uzdevumi, būs aizraujoša viela studijām un diskusijām, kas skolēnu tuvinās vēstures daudzšķautņaino procesu un to daudzveidīgo interpretāciju izpratnei.

Mācību e-grāmata "Vēsture vidusskolai. 4. daļa. Interaktīvā versija" ir autora Valda Klišāna mācību komplekta "Vēsture vidusskolai. 4. daļa" jauns izdevums e-formātā ar vairākām multimediju iespējām. Mācību e-grāmatai ir pievienotas praktikumā ietvertās darba lapas, kuras iespējams izdrukāt vai pēc pedagoga ieskatiem vēl papildināt, tādējādi individualizējot mācību procesu. Jaunajā izdevumā ir attēli un fotogrāfijas, kurus var palielināt, kā arī saites uz brīvpieejas interneta resursiem, kas palīdzēs skolēniem apgūt vēstures tēmas, bet skolotājiem - dažādot mācību stundas un ekonomēt laiku. Papildsatura atlasi un izvērtēšanu ir veicis komplekta autors Valdis Klišāns.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem