Apraksts

Mācību grāmata „Vēsture vidusskolai. IV daļa. Otrais papildinātais izdevums” veidota atbilstoši mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture jaunajam standartam un paredzēta 12. klasei.
Grāmata aptver laikposmu no Otrā pasaules kara līdz mūsdienām. Aplūkotās tēmas: Otrais pasaules karš, Sašķeltā pasaule, Baltija komunisma varā, Mūsdienas.

Ar mācību grāmatas palīdzību skolēni varēsi sekmīgi sagatavoties centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē. Mācību materiāls, ko veido vidusskolēniem saprotams pamatteksts, vēstures rakstīto avotu un vēsturnieku darbu fragmenti, krāsainas ilustrācijas, shēmas, kartes, kā arī dažāda tipa uzdevumi, būs aizraujoša viela studijām un diskusijām, kas skolēnu tuvinās vēstures daudzšķautņaino procesu un to daudzveidīgo interpretāciju izpratnei.

Iesaki draugiem