Apraksts

Jaunā, modernā mācību grāmata 10. klasei atbilst Vidējās izglītības standartam vēsturē, kurš paredz, ka vēsture apgūstama saskaņā ar problēmkursa principu. Mācību grāmatas mērķis ir rosināt skolēnus domāt, kas ir vēsture un kā vērtējami notikumi, kuri risinājušies cilvēces vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz attīstītajiem viduslaikiem.
Otrais, papildinātais izdevums. Izdevumā mainīti atsevišķu jautājumu un uzdevumu formulējumi, novērstas literārā stila neveiklības, kā arī ievietoti jauni un kvalitatīvāki attēli.

Iesaki draugiem