Apraksts

Praktikums nepieciešams tiem vidusskolēniem un ģimnāzistiem, kuri mācību priekšmetu “Latvijas un pasaules vēsture” apgūst, izmantojot mācību grāmatu “V. Klišāns. Vēsture vidusskolai. IV daļa”.
Praktikumu veido ar mācību grāmatu saistīti uzdevumi, kas skolēniem dos iespēju sekmīgāk apgūt Latvijas un pasaules vēstures jaunā izglītības standarta prasības.
Ar praktikuma palīdzību skolēni labāk varēs sagatavoties centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē. Mācību materiāls, kas izveidots no daudziem latviešu valodā pirmo reizi tulkotiem vēstures avotu tekstiem, analīzei paredzētām ilustrācijām un shēmām, izmantojams gan vēstures stundās skolā, gan kā saturisks pamats skolēnu mājasdarbiem.

Iesaki draugiem