Apraksts

Praktikums nepieciešams tiem vidusskolēniem un ģimnāzistiem, kuri mācību priekšmetu „Latvijas un pasaules vēsture” apgūst, izmantojot mācību grāmatu „V. Klišāns. Vēsture vidusskolai. III daļa”.
Praktikumu veido ar mācību grāmatu saistīti uzdevumi, kas skolēniem dos iespēju sekmīgāk apgūt Latvijas un pasaules vēstures jaunā izglītības standarta prasības.

Iesaki draugiem