Didzis Kukainis: Rosārio Gomesa "Stāsti ar dvēseli II"

2013-08-19

"Būt laimīgam ir vieglāk, nekā mēs dažkārt iedomājamies. Mēs mēdzam domāt - lai sasniegtu laimi, nepieciešams tik daudz kas, tik daudz ārēju lietu. Taču viss ir mūsos. Ir jādzīvo no iekšienes uz āru - ar citādu attieksmi."


Lūk, šie vārdi nāk no Rosārio Gomesas grāmatas "Stāsti ar dvēseli II", kas patiešām ir lasāma ar sirdi, nevis ar prātu... Jo šajos nelielajos, bet daudzajos stāstos ir lasāma tieša un nepastarpināta dvēseles gudrība, kas visas lietas mūsos un ap mums spēj mainīt. Maināmies mēs, mainās mūsu attieksme pret lietām un notikumiem, un mēs dzīvojam šodienai, saviem tuvākajiem, draugiem un savas izpratnes veicināšanai par Patiesību. Šī pavisam nelielā grāmata, tāpat kā tās "māsa" jeb šīs sērijas pirmā grāmata "Stāsti ar dvēseli", ar vienkāršiem, ikvienu uzrunājošiem gadījumiem iz kāda dzīves mums ļauj piekļūt tuvāk garīguma un dvēselē mītošās Mīlestības avotam. Tik liela, manuprāt, ir šo un citu šāda veida grāmatu vērtība, kuru reti gan kurš novērtē...

Lasot šos stāstus un pie daudziem no tiem atrodamo izskaidrojošo tekstu, t.s., stāsta morāli, sapratu, ka šie dvēseles stāsti ir mūsu spogulis - ne tikai mūsu katra, bet visas sabiedrības kopumā. Lai gan ir zināms, kas ir labs un kas nav labs, bieži vien vārdos deklarējam, ka mēs taču savus bērnus mīlam un tā joprojām, bet šajā grāmatā lasāmi stāsti, kuros skaidri jo skaidri tiek atmaskoti dzīves gļēvuļi, visus citus vienmēr vainojošie, skaudīgie un nenovīdīgie, mēles trinošie, baumas un blēņas tenkojošie - šo uzskaitījumu varētu turpināt un turpināt, bet - ikkatram ir jāmainās, lai lielās lietas pasaulē mainītos. Kādā stāstā mazs zēns pēc pasaules kartes salikšanas savam tēvam saka šādus vārdus:

"Tēt, es nezināju, kāda izskatās pasaule, bet tad, kad tu izplēsi karti no žurnāla, lai to sagrieztu, es pamanīju, ka otrā pusē ir cilvēka bilde. Tāpēc es apgriezu gabalus otrādi un sāku salikt cilvēku - es zināju, kāds tas izskatās. Un, kad man bija izdevies sakārtot cilvēku, es apgriezu lapu otrādi un ieraudzīju, ka esmu sakārtojis arī pasauli."

Kāda gudrība un viedums mīt šajos zēna sacītajos vārdos!

Šos brīnišķos Rosārio Gomesas stāstus šajos abos krājumos lasot, varu teikt tikai vienu - tajos ir tāda dzīvesgudrība, kādu ne par kādu naudu nenopirkt - stāsti pauž to mācību, ka mums jākļūst tik vienkāršiem un savā domāšanā nevainīgiem kā maziem bērniem. Ka tikai tad ir iespējama garīgā izaugsme un savas dzīves laimes formulas atrašana. Ne velti Bībelē ir vārdi par to, lai netopam pasaulei līdzīgi, bet kļūstam kā mazi bērni, jo tikai tie varēs iemantot Debesis. Teikšu kā ir - lasot šo grāmatu, šis motīvs mani aizkustināja vairākas reizes un lika nopietni par to aizdomāties. Tādēļ iesaku šo grāmatu ne tikai pašiem lasīt, bet ar tās stāstiem iepazīstināt savus bērnus, dāvināt to saviem draugiem, radiem, paziņām. Jo ikkatrs no mums ilgojas pēc laimes sajūtas, vai ne? Tad, lūk, formula ir pavisam vienkārša - lasiet un iedzīvinot šo grāmatu padomus savā dzīvē - un jūs kļūsiet laimīgāki, nosvērtāki, pretimnākošāki, iejūtīgāki, mīlošāki un mīlestības gaisma darīs jūs cilvēcīgākus. Lasot ziņas, reizēm nopūšos, ka mūsos ir tik maz līdzcietības un tuvākā mīlestības, bet nepiedodami daudz egoisma, mantkārības, slavaskāres un kā tik vēl ne... Bet aiz tā visa pazūd cilvēks - es, tu, mans un tavs tuvākais.

"Stāsti ar dvēseli" ir grāmata, kuru ir jāiegādājas, jālasa un jāpārlasa, tā ir kā zināma meditācijas rokasgrāmata mūsdienu skrienošajiem un pēc visa kā tiecošamies ļaudīm - lasiet šos stāstus un manīsiet, kā jūs un jūsu attieksme mainās! Tas ir dievišķās Mīlestības spēks, kas mīt mūsos, bet kas ir jāatmodina, lai taptu iedzīvināti atkal jau Bībeles vārdi: "Un Viņš radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības..." Mēs esam dievišķas un Mīlestības pilnas būtnes, bet īslaicīgā un gaistošā materiālā pasaule mums traucē būt mums pašiem, tādēļ jāņem palīgā spogulis šo grāmatu izskatā, lai mēs attaptos no šī vāveres riteņa, kamēr nav pavisam par vēlu...

Daži citāti un laimes pilni ieteikumi savas dzīves pilnveidošanai:

"Atliciniet laiku un izdariet, kas jādara, - izdariet to tūlīt!"

"Īsts draugs atnāk tad, kad visi citi jau ir prom."

"Vēl aizvien uz zemes nokāpj eņģeļi ar pārāku garu nepilnīgā ķermenī, un viņi nāks tik ilgi, līdz uz zemes būs cilvēcība. Dievs vēlas, lai viņi būtu starp mums, - tā Viņš dod mums iespēju ar šiem eņģeļiem strādāt un no viņiem mācīties. Un strādāt nozīmē kalpot, KALPOT nozīmē DZĪVOT un dzīvot - MĪLĒT, jo tieši tāpēc mums ir dota dzīve."

"Godaprāts ir kā visiem redzams nevainojams dimants. Tas nav noslēpjams. Tā vērtība ir redzama ikvienā darbā. Ja cilvēks ir godprātīgs, viņa domās, vārdos vai darbos nav pretrunu un nesaskaņas. Šī harmonija rada skaidrību un kalpo par piemēru citiem."

Didzis Kukainis, didzis.weebly.com, 18.08.2013.