Lasāmgrāmatas skolēniem arī mācību materiālu platformā "Māconis"

2023-09-01

Sākoties jaunajam mācību gadam, Apgāds Zvaigzne ABC papildinājis tiešsaistes mācību materiālu platformā "Māconis" pieejamos materiālus ar sadaļu “Lasāmgrāmata”.

Tādējādi lasīšana skolas, jo īpaši sākumskolas, vecuma bērniem kļūst vēl pieejamāka, un lasītprasmi, kas ārkārtīgi svarīga jebkura mācību priekšmeta veiksmīgai apguvei, var uzlabot ikviens skolēns.


Izglītības iestādes, kuras ir abonējušas "Māconi" pēc modeļiem "Visai skolai" vai iegādājušās pirmsskolas, sākumskolas vai pamatskolas mācību materiālu pakas, saņem piekļuvi arī lasāmgrāmatu izlasei. Sadaļā "Lasāmgrāmata" lietotājiem ir iespēja lasīt, piemēram, Lauras Vinogradovas darbus "Tētis un suns", "Snīpulītis no Snīpuļciema", Dainas Ozoliņas grāmatas "Izglābt vasaras brīvlaiku", "Ziemā vajag sniegu" un "Brīnumi notiek", Dzintara Tilaka darbu "Papus Tru", kā arī vēl citas grāmatas. Iekļautas arī grāmatas, kuras paredzētas lasītājiem, kas vēl tikai apgūst tekošas lasīšanas prasmi, un viņiem noderēs sērijas "Zilbi pa zilbei" vienkāršās pasakas. Sadaļā "Lasāmgrāmata" iekļautie izdevumi noder ne tikai lasītprasmes pilnveidošanai, bet arī latviešu valodas, literatūras, teātra mākslas stundās tekstu analīzei un dažādiem skolotāja veidotiem vingrinājumiem. Tiešsaistes lasāmgrāmatas izmantojamas arī dažādām tematiskām diskusijām, piemēram, par mājdzīvniekiem, sociālajās zinībās un citos mācību priekšmetos.

Līdzīgi kā Zvaigzne ABC sagatavotajās tiešsaistes audiogrāmatās bērniem, arī tiešsaistes lasāmgrāmatās ir iekļauti drukāto izdevumu zīmējumi, lai e-lasīšanas pieredzi tuvinātu poligrāfisko izdevumu lasīšanai.

Izglītības iestādēm, kurām ir aktīvi Mācoņa abonēšanas modeļi, jau ir pieejama sadaļa "Lasāmgrāmata" (paplašinātajā meklēšanas laukā jāizvēlas "Lasāmgrāmata"), un tā šī mācību gada laikā tiks arī papildināta. Aicinām izmantot tiešsaistes lasāmgrāmatas, tādējādi veicinot skolēnu lasītprasmi!

Iesaki draugiem