Tehnoloģiju mācību joma

2020-01-22

Inženierzinības

Dizains un tehnoloģijas

Datorika (aktīvs)