Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā
• 12. klases latviešu valodas mācību priekšmeta programmu;
• 12. klases latviešu valodas mācību priekšmeta tematisko plānu;
• mācību stundas plāna paraugu;
• atsevišķu uzdevumu atbildes;
• metodiskas norādes, kā strādāt ar mācību grāmatu;
• metodiskus palīgmateriālus (papildu mācību uzdevumu paraugus un vērtēšanas kritērijus, skolēnu pašvērtējuma kartes);
• terminu vārdnīcu.

E-grāmatā ietverti izdrukājami un rediģējami mācību materiāli – mācību priekšmeta programma, tematiskais plāns, mācību stundas plāna paraugs, pārbaudes darbi un metodiski palīgmateriāli radošai izmantošanai.

Iesaki draugiem