Apraksts

Mācību komplekts „Latviešu valoda 12. klasei” palīdzēs turpināt 10. un 11. klasē uzsākto latviešu valodas apguvi, nodrošinot valodas prasmīgu lietošanu nākamajā izglītības posmā – studijās vai amata apguvē –, mūžizglītībā un ikdienas dzīvē.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – izdrukājamas un rediģējamas darba lapas un interaktīvi uzdevumi 10.–12. klasē apgūtā mācību satura atkārtošanai un jaunu zināšanu ieguvei, kā arī video uzdevumu veikšanai. Ar papildsatura palīdzību ikviens skolēns varēs pārbaudīt savas zināšanas un noskaidrot, kas vēl jāapgūst, lai veiksmīgi sagatavotos valsts pārbaudes darbam. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem