Apraksts

Mācību komplekts „Latviešu valoda 12. klasei” palīdzēs turpināt 10. un 11. klasē uzsākto latviešu valodas apguvi, nodrošinot valodas prasmīgu lietošanu nākamajā izglītības posmā – studijās vai amata apguvē –, mūžizglītībā un ikdienas dzīvē.

Savukārt grāmatai pievienotajā CD atradīsiet dažādus uzdevumus (arī interaktīvus), 10.–12. klasē apgūtā mācību satura atkārtošanai un jaunu zināšanu ieguvei. Ar diska palīdzību ikviens skolēns varēs pārbaudīt savas zināšanas un noskaidrot, kas vēl jāapgūst, lai veiksmīgi sagatavotos valsts pārbaudes darbam.

Izvēlieties mācību grāmatu ar CD latviešu valodas dziļākai un modernākai apguvei!

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem