Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā
• 10. klases latviešu valodas programmu;
• metodiskas norādes par darbu ar mācību grāmatu;
• atsevišķu uzdevumu atbildes;
• metodiskus palīgmateriālus;
• 8 pārbaudes darbus ar atbildēm un vērtēšanas kritērijiem.
CD ievietoti pārbaudes darbi un metodiski palīgmateriāli radošai izmantošanai.

Komplektā
• mācību grāmata ar CD
• skolotāja grāmata ar CD

Fragments no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas atzinuma par jauno mācību komplektizdevumu:
„Mācību komplektizdevuma saturs pilnībā atbilst 10. klases skolēnu spējām. Skolēnam ir dota iespēja atkārtot, nostiprināt un padziļināt zināšanas par valodas sistēmu, pilnveidot prasmi lietot valodas līdzekļus un attīstīt spējas īstenot savu un izprast citu komunikatīvo nolūku, nostiprināt izpratni par valodu kā funkcionējoši mainīgu sistēmu, pilnveidot sociokultūras kompetenci, sekmējot kompetenta valodas lietotāja izaugsmi, kurš uztver valodu kā savas personības pašizpausmes apliecinātāju.
Skolotājiem ar mācību komplektu būs ērti strādāt, jo tas sniedz plašu materiālu, interesantus, daudzveidīgus uzdevumus un metodiskus paņēmienus, ieskaitot IT, kurus skolotājs var brīvi variēt un izvēlēties atbilstoši mācību mērķim, uzdevumiem un savu skolēnu vajadzībām.”

Iesaki draugiem