Apraksts

Skolotāja grāmatai ir pievienots CD ar pārbaudes darbu tekstiem un latviešu valodas mācību priekšmeta programmu, lai skolotājs varētu pārveidot un piemērot gan mācību priekšmeta programmu, gan pārbaudes darbus konkrēti savas klases vajadzībām. Savukārt skolēna CD ievietotais papildmateriāls – mācību uzdevumi, tabulas, kartes, sabiedrībā populāru cilvēku publiskās runas piemēri, filmas fragments, intervijas paraugs, datorprezentācijas noformēšana – skolotājam radīs iespēju rosināt atsevišķus uzdevumus veikt kā mājasdarbus gan parastā formā, gan elektroniski, tādējādi izmantojot mūsdienīgu, ātru mācību informācijas saņemšanu un apmaiņu IKT vidē.

11. klases latviešu valodas mācību komplekts saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības latviešu valodas mācību priekšmeta standartu piedāvā izmantot atbilstīgus un daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas, dod iespēju latviešu valodu padarīt skolēniem mūsdienīgi apgūstamu, motivēti lietojamu un kopjamu.

Iesaki draugiem