Apraksts

Mācību komplekts „Latviešu valoda 12. klasei” palīdzēs turpināt 10. un 11. klasē uzsākto latviešu valodas apguvi, nodrošinot valodas prasmīgu lietošanu nākamajā izglītības posmā – studijās vai amata apguvē –, mūžizglītībā un ikdienas dzīvē.

Savukārt grāmatai pievienotajā CD atradīsiet dažādus uzdevumus (arī interaktīvus), 10.–12. klasē apgūtā mācību satura atkārtošanai un jaunu zināšanu ieguvei. Ar diska palīdzību ikviens skolēns varēs pārbaudīt savas zināšanas un noskaidrot, kas vēl jāapgūst, lai veiksmīgi sagatavotos valsts pārbaudes darbam.

Izvēlieties mācību grāmatu ar CD latviešu valodas dziļākai un modernākai apguvei!

Iesaki draugiem