Apraksts

Skolotāja grāmatai ir pievienots CD iekļauti pārbaudes darbu teksti (Word.doc formātā) un latviešu valodas mācību priekšmeta programma, lai skolotājs varētu pārveidot un piemērot gan mācību priekšmeta programmu, gan pārbaudes darbus konkrēti savas klases vajadzībām.

Skolotāja grāmatā pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus attiecīgajai norādei - darba lapa.

11. klases latviešu valodas mācību komplekts saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības latviešu valodas mācību priekšmeta standartu piedāvā izmantot atbilstīgus un daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas, dod iespēju latviešu valodu padarīt skolēniem mūsdienīgi apgūstamu, motivēti lietojamu un kopjamu.

 

E-grāmatā ietverti izdrukājami un rediģējami pārbaudes darbi.

Iesaki draugiem