Apraksts

Vidusskolas fizikas mācību grāmatas kurss tiek noslēgts ar pēdējo 12. klasei paredzēto Pētera Puķīša mācību komplektizdevumu "Fizika 12. klasei". Izdevums ir tapis grāmatu sērijā "Nāc!".

Mācību komplekts skolēniem nodrošina iegūt tādu izglītību, kas orientē tos darboties ar tehnoloģijām saistītajās ražošanas, biznesa, pārvaldes, zinātnes un citās nozarēs, sagatavo skolēnus izglītības turpinājumam ar eksaktajām zinātnēm saistītām augstskolu programmām un veicina dabas zinātnisko izpratību.

Fizikas kurss 12. klasē izkārtots 6 tematos:
Elektromagnētiskās svārstības un viļņi
Apgaismojums un attēli
Gaismas viļņi
Atoms un atoma kodols
Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos
Pasaules uzbūve

Iesaki draugiem