Apraksts

Vidusskolas mācību līdzekļu sēriju "Nāc!" papildinās Pētera Puķīša veidotais mācību komplektizdevums "Fizika 10. klasei".

Mācību komplekts veidots atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātajam vidusskolas fizikas mācību priekšmeta standartam un mācību priekšmeta programmas idejiskām nostādnēm.

Fizika vidusskolās ir izvēles priekšmets, kuru skolēni apgūst attiecīgi izvēlētās mācību programmas ietvaros, tāpēc mācību komplektam ir

* jāpalīdz skolēniem iegūt izglītību, kas orientē tos darboties ar tehnoloģijām saistītajās ražošanas, biznesa, pārvaldes, zinātnes un citās nozarēs;
* jāsagatavo skolēni izglītības turpinājumam ar eksaktajām un dabas zinātnēm saistītajās augstākās izglītības programmās;
* jāveicina izpratne par fizikas procesiem apkārtējā vidē.


Mācību grāmatā, ievērojot fizikas mācīšanas tradīcijas Latvijā un balstoties uz fizikas mācību priekšmeta standartu un ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta ieteikto fizikas mācību programmu, vidusskolas kurss 10. klasē izkārtots 6 tematos:

* eksperimentālais un pētnieciskais darbs fizikā;
* ķermeņu kustība;
* mijiedarbība un spēks;
* gravitācija un kustība gravitācijas laukā;
* enerģija un impulss;
* mehāniskās svārstības un viļņi.

Iesaki draugiem