Apraksts

Praktisko darbu krājums noder kā mācību līdzeklis prasmju apguvei, risinot fizikas uzdevumus un lietojot formulu lapu. Krājumā ietverti arī uzdevumi ar pētniecisku raksturu, tāpat arī gan teorētiski risināmi, gan eksperimentāli risināmi uzdevumi. Daudzi uzdevumi palīdz nostiprināt prasmes veikt atsevišķus pētniecības darbības soļus. Krājumā liela vērība tiek veltīta uzdevumu risināšanas metodiskajiem paņēmieniem. Daļa uzdevumu veidoti kā pašpārbaudes testi atgriezeniskās saites veidošanai starp projektēto un sasniegto mācību rezultātu.

Iesaki draugiem