Apraksts

Skolotāja grāmata veidota kā metodisks palīglīdzeklis, kurā ietverti 6 temati un tajos akcentētas galvenās prasmes, kas skolēnam jāapgūst mācību procesā. Skolotāja grāmatā ietverti temata nobeiguma zināšanu un prasmju vērtēšanas darbi vairākos variantos, kas atbilst ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātam galveno skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedim. Pārbaudes darbi veidoti kā dažādi testi un strukturētie uzdevumi.

Iesaki draugiem