Apraksts

Krājumā ir iekļauti uzdevumi ar pētniecisku raksturu – gan teorētiski, gan eksperimentāli. Daudzi uzdevumi palīdz nostiprināt prasmes veikt atsevišķus pētniecības darbības soļus. liela vērība tiek veltīta uzdevumu risināšanas metodiskajiem paņēmieniem. Daļa uzdevumu veidoti kā pašpārbaudes testi atgriezeniskās saites veidošanai starp projektēto un sasniegto mācību rezultātu. Krājumā beigās ir ievietotas uzdevumu atbildes un risinājumu skaidrojumi.

Iesaki draugiem