Apraksts

Mācību komplekts veidots atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātajam vidusskolas fizikas mācību priekšmeta standartam un mācību priekšmeta programmas idejiskām nostādnēm. Mācību grāmatā, ievērojot fizikas mācīšanas tradīcijas Latvijā un balstoties uz fizikas mācību priekšmeta standartu un ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekta ieteikto fizikas mācību programmu, vidusskolas kurss 11. klasē izkārtots 6 tematos:
1. Gāzu likumi
2. Siltums un darbs
3. Vielu fizikālās īpašības
4. Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks
5. Elektriskā strāva
6. Elektromagnētisms

Iesaki draugiem