Apraksts

Mācību līdzeklis paredzēts zināšanu nostiprināšanai un prasmju veidošanai, mācot molekulāri kinētiskās teorijas un elektrodinamikas pamatus fizikas kursā.
Izdevums ir paredzēts skolēnu patstāvīgajam darbam mācību stundās, skolotājam darbojoties kā konsultantam. Tajā ietvertas četras daļas: mācību uzdevumi, pašpārbaudes testi, uzdevumu risinājumu atbildes un risinājumu skaidrojumi.

Iesaki draugiem