Apraksts

Skolotāja grāmata veidota atbilstoši mācību programmas tēmām, to apguvei paredzētajam stundu skaitam. Katrai stundai dots paredzamais rezultāts, nozīmīgākā atziņa, kas jāapgūst stundā, Bībeles pants, ieteicamās metodes un metodiskie ieteikumi, nepieciešamie mācību līdzekļi. Skolotāja grāmatā ievietoti arī stāstu teoloģiskie komentāri un nošu materiāli.
Autori vēlas uzsvērt, ka skolotājs var brīvi un radoši izmantot viņu ieteikumus, izvēloties savas, jau iepriekš aprobētas metodes un stundas darba kārtību, vai arī ieteikumus papildināt pēc saviem ieskatiem un vajadzībām.
Šo metodisko līdzekli var izmantot jebkurš skolotājs, kurš māca kristīgo mācību. Skolotāja grāmatā piedāvātie uzdevumi, vingrinājumi un spēles atsvaidzinās ikvienu kristīgās mācības stundu.

Iesaki draugiem