Apraksts

Autoru kolektīvs – Iveta Gaile, Ina Kovaļeva, Linards Rozentāls, Ingrīda Trups-Kalne sagatavojuši IZM ISEC standartam atbilstošu starpkonfesionālu mācību grāmatu 1. klases skolēniem kristīgajā mācībā. Komplektā ietilpst arī skolotāju grāmata.
Mācību grāmatā, ko ilustrējusi Iveta Gaile, ietverti teologa Linarda Rozentāla stāstiņi, kas oriģinālā un mūsdienu bērniem atbilstošā skatījumā palīdz izprast un apgūt tādas sarežģītas tēmas kā “Dievs – Visa Radītājs”, “Cilvēku novēršanās no Dieva”,”Dievs glābj cilvēku” u.c.
Visu stāstiņu galvenā varone ir Katrīna - septiņus gadus veca meitenīte, kas kopā ar tēti, māmiņu un saviem draugiem dzīvo pavisam mūsdienīgos apstākļos un soli pa solim, piedzīvojot parastus un neparastus atgadījumus mācās atskārst Dieva Visvarenību, paļauties Viņa žēlastībai un rīkoties atbilstoši Dieva dotajiem baušļiem.
Mācību grāmatā katrai tēmai veltīts programmas paraugā noteiktais stundu skaits. Katrai stundai paredzēts viens atvērums. Īpaši ilustrēti atvērumi paredzēti svētku tēmām, Radīšanas stāstam u.c. Mācību grāmatā doti arī uzdevumi skolēniem.

Iesaki draugiem