Apraksts

Skolotāja grāmatā jūs atradīsiet ieteicamās metodes un izmantojamos mācību līdzekļus, stundās apgūstamos Bībeles pantus un nozīmīgākās atziņas, L. Rozentāla oriģinālstāstus un tiem atbilstošos teoloģiskos komentārus, nošu materiālus un vērtēšanas kritērijus katras stundas darbam.
Mācību komplektā 3. klasei ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem