Apraksts

Ivetas Gailes veidotā „Darba burtnīca 1. klasei”, kas paredzēta kristīgās mācības stundām, ir mācību līdzeklis, ko komplektizdevumā ar I. Gailes, I. Kovaļevas un L. Rozentāla mācību grāmatu „Kristīgā mācība 1. klasei” 2007. gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.
Darba burtnīcā ievietotie daudzveidīgie uzdevumi palīdz izprast gan mācību grāmatā ievietotos stāstus, gan Bībeles pantus. Skolotājs var izvēlēties uzdevumus pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savas klases skolēnu zināšanu līmenim.

Iesaki draugiem