Apraksts

Skolotājā grāmatā ir ieteicamās metodes un izmantojamie mācību līdzekļi; stundās apgūstamie Bībeles panti un nozīmīgākās atziņas; teoloģiski komentāri par mācību grāmatā ievietotajiem stāstiem, kā arī nošu materiāli.
Mācību komplektu kristīgās mācības apguvei 2. klasē veido mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem