Apraksts

Mācību komplekts kristīgajā mācībā veidots atbilstoši Kristīgās mācības standartam 1.–3. klasei un Kristīgās mācības programmas paraugam. Tos apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.
Skolēni mācās izprast, ka Dieva un cilvēka attiecību pamats ir mīlestība, noskaidro lūgšanas nepieciešamību un nozīmību ikdienas dzīvē, iepazīst bijību Dieva priekšā kā vērtību, uzzina, ko nozīmē kristīgā kalpošana. Sākumskolas vecumposmā pakāpeniski attīstās izglītojamā atbildīga attieksme pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti, kā arī morāles un ētikas vērtībām. Šim nolūkam mācību komplektā ietverti mācītāja Linarda Rozentāla oriģinālstāsti par Katrīnu un viņas ģimeni, draugu Paulu, klasesbiedriem un mīļajiem mājdzīvniekiem.

Iesaki draugiem