Apraksts

Mācību grāmatā 2. klasei autori turpina iepazīstināt skolēnus ar Bībeles stāstiem, izmantojot Katrīnes un viņas brālīša piedzīvoto un redzēto apkārtējā pasaulē. Skolēni mācās izprast, ka Dieva un cilvēka attiecību pamats ir mīlestība, noskaidro lūgšanas nepieciešamību un nozīmību ikdienas dzīvē, iepazīst bijību Dieva priekšā kā vērtību, uzzina, ko nozīmē kristīgā kalpošana u. c.

Iesaki draugiem