Apraksts

Ineses Rubertes „Pārbaudes darbi literatūrā 10.–12. klasei” ir apstiprināti LR IZM 2009. gadā un tie papildina mācību komplektus literatūrā vidusskolai („Literatūra 10. klasei”, „Literatūra 11. klasei”, „Literatūra 12. klasei”).
Pārbaudes darbu uzdevumi veidoti tā, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, prasmes un ietvertu radošo darbību. Darbu vērtējumam izstrādāti vērtēšanas kritēriji un tabula punktu pārvēršanai ballēs.

Iesaki draugiem