Apraksts

Skolotāja grāmatā katra temata metodiskais izklāsts sakārtots atbilstīgi mācību grāmatas nodaļām, tāpēc apjomā plašākajām nodaļām, kuras aptver vairāku rakstnieku darbus, ir lielāks mācību uzdevumu skaits.
Skolotāja grāmatā piedāvātie papildmateriāli un ieteiktā literatūra palīdzēs skolotājam dažādot un bagātināt temata saturu atbilstīgi skolēnu interesēm un spējām, kā arī variēt stundu skaitu, realizējot galveno uzdevumu – izveidot skolēniem priekšstatu par literatūras virzienu attīstību un izpausmēm.

Iesaki draugiem