Apraksts

Pārstrādātajā mācību komplektizdevumā „Literatūra 11. klasei” ietilpst mācību grāmata, skolotāja grāmata un darba lapas.
Mācību grāmatā tiek turpināts pamatskolā un 10. klasē aizsāktais literatūras apguves ceļš. Grāmatā par pamatu izvēlēts virzienu princips, kas daļēji apvienots ar gadu desmitos pierasto hronoloģisko pieeju. Galveno izdevuma daļu veido teksti – dzejoļu kopas, prozas un dramaturģijas darbu fragmenti. 11. klases literatūras kursā pārstāvēta tikai Eiropas tautu literatūra, jo atvēlētajā laikā nav iespējams aptvert plašāku materiālu, to pārāk nesadrumstalojot.

Iesaki draugiem