Apraksts

Nākusi klajā „Literatūra 10. klasei. Skolotāja grāmata”. Tajā ir izklāstīta komplektizdevuma „Literatūra 10. klasei” koncepcija, kas balstīta mūsdienās populārās un aprobētās pedagoģijas un filozofijas atziņās; dots katra temata mācību mērķis, uzdevumi un metodiskais apskats, arī radošas idejas skolotājiem. Atsevišķiem tematiem piedāvāti papildmateriāli.

Iesaki draugiem