Apraksts

Mācību komplekts “Literatūra 12. klasei” (mācību grāmata, darba lapas, skolotāja grāmata) noslēdz Apgāda Zvaigzne ABC literatūras mācību komplektu (no 4. līdz 12. klasei) sēriju. Mācību komplekts tapis, pamatojoties uz nepieciešamību padarīt literatūras mācību saturu vidusskolā mūsdienīgāku, veicināt skolēnu interesi par literatūru un rosināt jauniešu dialogu ar sevi, ar literatūru, ar citiem jauniešiem un skolotāju.
Mācību grāmatas satura mērķis ir harmoniskas un vispusīgas personības attīstība, skolēna veidošanās par radošu, patstāvīgi spriest spējīgu cilvēku, kurš, sekmīgi sadarbojoties ar citiem, spēj sasniegt sabiedriski svarīgus mērķus. Mācību grāmatas pamatā ir literāro virzienu, kā arī vēsturiski hronoloģiskais un žanriskais princips.
Mācību komplektizdevums būs lielisks ceļvedis skolēniem un skolotājiem, lai arvien labāk iepazītu 20./21. gadsimta literatūru.

Iesaki draugiem