Semināri un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Apgāda Zvaigzne ABC piedāvātie kursi un semināri pedagogiem

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” piedāvā vairāku veidu kursus un seminārus gan izglītības iestādēs, gan arī savās telpās Rīgā, Biķernieku ielā 19.

Aicinām uz Zvaigzne ABC piedāvātiem bezmaksas semināriem par digitālajiem risinājumiem

Apgāda Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupa piedāvā izglītības iestāžu kolektīviem, Izglītības pārvalžu un pašvaldību pārstāvjiem iespēju iepazīties ar Apgāda interaktīvajiem mācību materiāliem un e-grāmatām bezmaksas semināros.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Karjeras izglītības īstenošana darbā ar skolēnu vecākiem"

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Karjeras izglītības īstenošana darbā ar skolēnu vecākiem" (6 stundu apjomā).

Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” aicina piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā (A; 7 stundas)

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Mācību priekšmeta "Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās"

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Mācību priekšmeta "Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās" (A programma 6 stundu apjomā).

Integrēts mācību saturs un metodika kultūrizpratnes veicināšanai sākumskolā

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina pieteikties sākumskolas skolotājus profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Integrēts mācību saturs un metodika kultūrizpratnes veicināšanai sākumskolā"