Semināri un tālākizglītības kursi

Integrēts mācību saturs un metodika kultūrizpratnes veicināšanai sākumskolā. 2019. gada 11. jūnijā. Kursi atcelti

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina pieteikties sākumskolas skolotājus profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Integrēts mācību saturs un metodika kultūrizpratnes veicināšanai sākumskolā"

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā" 2019. gada 13. jūnijā.

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā" (A programma 7 stundu apjomā).

Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā 2019. gada 14. jūnijā

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” aicina piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā (A; 7 stundas)

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā" (pirmsskolas pedagogiem) 2019. gada 15.maijā.

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika pirmsskolā " (A programma 6 stundu apjomā).

Bezmaksas seminārs "Aktuālais skolai" skolu bibliotekāriem 2019. gada 16. aprīlī

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” aicina skolu bibliotekārus uz bezmaksas semināru “Aktuālais skolai” 16. aprīlī plkst. 15.00.

Pedagogu tālākizglītības kursi “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” klašu audzinātājiem un sociālo zinību skolotājiem 12. martā. Kursi atcelti

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde “Skolu informācijas centrs” aicina piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” (A programma 6 stundu apjomā).

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās" 2019. gada 11. martā (izbraukuma kursi Jelgavā)

Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde Skolu informācijas centrs aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās" (A programma 6 stundu apjomā).

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā" 2018. gada 27. novembrī

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirmsskolā" (A programma 7 stundu apjomā).

Aicinām uz Zvaigzne ABC piedāvātiem bezmaksas semināriem par digitālajiem risinājumiem

Apgāda Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupa piedāvā izglītības iestāžu kolektīviem, Izglītības pārvalžu un pašvaldību pārstāvjiem iespēju iepazīties ar Apgāda interaktīvajiem mācību materiāliem un e-grāmatām bezmaksas semināros.