Aktualitātes skolai

iZvaigzne mācību materiālu instalēšana un lietošana – biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi

Sakarā ar tehnoloģiju straujo attīstību un maiņu Apgāds Zvaigzne ABC mājaslapā vairs nepiedāvā iegādāties iZvaigzne mācību materiālus CD, DVD un lejupielādes formātā. Tomēr tiem klientiem, kuri joprojām izmanto iepriekš iegādātos materiālus minētajos formātos, piedāvājam pamācību, kurā aplūkotas iespējamās problēmas un to risinājumi.

Zvaigzne ABC tiešsaistes mācību materiāls “Kл@ссно!” iegūst BELMA žūrijas speciālbalvu!

Priecājamies paziņot, ka 2021. gada 20. oktobrī BELMA (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) ceremonijā, kas katru gadu notiek Frankfurtes grāmatu izstādes laikā, žūrijas speciālbalvu saņēma Rīgas 93. vidusskolas krievu valodas skolotājas Nonnas Gživačas radītais tiešsaistes mācību materiāls “Kл@ссно!”, kas sagatavots un publicēts apgādā Zvaigzne ABC.

Ieskats topošo mācību grāmatu pirmajās nodaļās. Lejupielādē un lieto!

Gaidot mācību grāmatu "Ģeogrāfija 8. klasei", "Bioloģija 8. klasei" un "Latviešu valoda 5. klasei" iznākšanu, piedāvājam to pirmās nodaļas, kuras var lejupielādēt un sākt izmantot, līdz grāmatas būs iznākušas.

Video: par jaunajiem mācību līdzekļiem kompetenču pieejā

Par Apgāda Zvaigzne ABC jaunajiem mācību līdzekļiem kompetenču pieejā informē Inese Auziņa, Skolu informācijas centra vadītāja un Sabīne Trēde, Interaktīvo mācību materiālu redaktore.

Zvaigzne ABC mācību materiāli BELMA konkursa finālā!

Ar lielu gandarījumu paziņojam, ka BELMA (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) konkursa finālā ir iekļuvuši divi Apgāda Zvaigzne ABC mācību materiāli.

Izdevumi kompetenču pieejā

Mācību līdzekļi atbilst kompetenču pieejai izglītībā. Tie rosina skolēnus mācīties iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām. Mācību izdevumos īpaša uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, kuras palīdz skolēniem apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar atšķirīgiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tā stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.

Datorika datorā. Tiešsaistes mācību materiāls sākumskolas skolēniem. 1. daļa

Sagatavošanā – tiešsaistes mācību materiāls sākumskolas skolēniem, kas tiek veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.

Sagatavošanā mācību grāmatas un mācību līdzekļi

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem.