Aktualitātes skolai

Ieskats topošo mācību grāmatu pirmajās nodaļās. Lejupielādē un lieto!

Gaidot mācību grāmatu "Ģeogrāfija 8. klasei", "Bioloģija 8. klasei" un "Latviešu valoda 5. klasei" iznākšanu, piedāvājam to pirmās nodaļas, kuras var lejupielādēt un sākt izmantot, līdz grāmatas būs iznākušas.

Video: par jaunajiem mācību līdzekļiem kompetenču pieejā

Par Apgāda Zvaigzne ABC jaunajiem mācību līdzekļiem kompetenču pieejā informē Inese Auziņa, Skolu informācijas centra vadītāja un Sabīne Trēde, Interaktīvo mācību materiālu redaktore.

Zvaigzne ABC mācību materiāli BELMA konkursa finālā!

Ar lielu gandarījumu paziņojam, ka BELMA (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) konkursa finālā ir iekļuvuši divi Apgāda Zvaigzne ABC mācību materiāli.

Izdevumi kompetenču pieejā

Mācību līdzekļi atbilst kompetenču pieejai izglītībā. Tie rosina skolēnus mācīties iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām. Mācību izdevumos īpaša uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, kuras palīdz skolēniem apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar atšķirīgiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tā stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.

Datorika datorā. Tiešsaistes mācību materiāls sākumskolas skolēniem. 1. daļa

Sagatavošanā – tiešsaistes mācību materiāls sākumskolas skolēniem, kas tiek veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.

Sagatavošanā mācību grāmatas un mācību līdzekļi

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem. 

Kad “P” un “C” nozīmē “R” un “S” jeb Apgūsti krievu valodu viegli un krāsaini!

Nav noslēpums, ka šobrīd viens no grūtākajiem mācību priekšmetiem skolēniem (un dažkārt arī viņu vecākiem) šķiet krievu valoda. No 2020. gada septembra skolēni to sāks apgūt kā otro svešvalodu no 4. klases.

Informācija izglītības iestādēm par tiešsaistes mācību materiālu iegādi

Apgāds Zvaigzne ABC izglītības iestādēm piedāvā iegādāties tiešsaistes mācību materiālu abonementu. Izglītības iestādēm ir izstrādāti trīs atšķirīgi piedāvājumi, lai katra varētu izvēlēties piemērotāko atkarībā no skolēnu skaita vai mācību darba organizācijas specifikas. Visu tiešsaistes mācību materiālu abonēšanas periods ir viens gads.