Aktualitātes skolai

Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem

Apgāds Zvaigzne ABC š.g. 13. martā plkst. 11.00 aicina latviešu valodas un literatūras skolotājus uz tikšanos ar rakstnieku Aivaru Kļavi.

Konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” 3. kārtas rezultāti

Apgāda Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” pēdējā – 3. kārta ir noslēgusies 2023. gada 31. decembrī, un žūrija ir izvērtējusi visus iesniegtos konkursantu pieteikumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Tehnoloģiju mācību joma. Inženierzinības. 7.-9. klasei

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Matemātikas mācību joma.

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Dabaszinātņu mācību joma. Ģeogrāfija (vidusskolai)

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Dabaszinātņu mācību joma. Dabaszinības (1.–6. klase)

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma. Mūzika

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Plānotie mācību izdevumi kompetenču pieejā. Valodu mācību joma. Latviešu valoda. 4.–9. klase

Apgāds Zvaigzne ABC iesniegs apstiprināšanai IZM 2024. gadā šādus izdevumus.

Noslēdzies konkurss “Izglītība Latvijas nākotnei”

Apgāda Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” 3. kārta 2023. gada 31. decembrī ir noslēgusies.

Konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” 2. kārtas rezultāti

Apgāda Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” 2. kārta šī gada 30. septembrī ir noslēgusies.