Atbalsta materiāli pedagogiem

Atbalsta materiāli pedagogiem

Apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā ir pieejami vairāki pedagogiem noderīgi bezmaksas atbalsta materiāli – vēstures ieskaišu uzdevumi, informātikas uzdevumu sagataves, skolotāja grāmatas, kā arī sākumskolas mācību materiālu sērijas “Raibā pasaule” tematiskie plāni.

Raibā pasaule. 3. klase. Tematiskais plāns I un II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Raibā pasaule. 2. klase. Tematiskais plāns I un II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Raibā pasaule. 1. klase. Tematiskais plāns I, II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.