Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda, 2. Tematiskais plāns II semestrim

2022-01-04

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Latviešu valoda

Iesaki draugiem