Ilgonis Vilks. Fizika 8. klasei. Stundu plānojums

2022-01-04

Stundu plānojums sastādīts 64 mācību stundām, atbilstoši Skola2030 mācību programmas paraugam.

1. temats. Ko mācās fizikā?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts

1.

Vielas, ķermeņi un fizikālās parādības

8. – 10. lpp.

2.

Cietu vielu, šķidrumu un gāzu īpašības

11. – 14. lpp.

3.

Mērījumi un mērvienības

15. – 18. lpp.

4.

Pētījumi fizikā. Formatīvā vērtēšana

19. – 21. lpp.

5.

Ķermeņa tilpums

22. – 23. lpp.

6.

Laboratorijas darbs. Neregulāras formas ķermeņa tilpuma noteikšana

23. lpp.

7.

Ķermeņa masa

24. – 25. lpp.

8.

Laboratorijas darbs. Detaļu skaita noteikšana pēc masas

25. lpp.

9.

Nobeiguma darbs

 

2. temats. Kā ķermeņi kustas?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts

1.

Laika mērīšana

30. – 31. lpp.

2.

Kustība un ātrums

32. – 34. lpp.

3.

Vienmērīga kustība

35 – 37. lpp.

4.

Nevienmērīga kustība. Formatīvā vērtēšana. 1. ceturkšņa vērtējums

38. – 40. lpp.

5.

Laboratorijas darbs. Vidējā ātruma noteikšana

39. lpp.

6.

Kustības drošība

41. – 43. lpp.

7.

Rotācija un svārstības

44. – 47. lpp.

8.

Laboratorijas darbs. Svārsta izpēte

46. lpp.

9.

Nobeiguma darbs

 

3. temats. Kā svārstības rada skaņu?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts, lpp.

1.

Skaņas rašanās

50

2.

Skaņas izplatīšanās

52

3.

Skaņas ātrums

55

4.

Svārstības un viļņi. Formatīvā vērtēšana

57

5.

Skaņas uztveršana

59

6.

Laboratorijas darbs. Skaņas skaļuma noteikšana

62

7.

Toņi, tembrs un rezonanse

63

8.

Pētnieciskais projekts. Mūzikas instrumenta izgatavošana

66

9.

Ultraskaņa un infraskaņa

67

10.

Mācību ekskursija, apmeklējot tuvāko orķestri, mūzikas ansambli, koncertzāli

11.

Mācību ekskursija, apmeklējot tuvāko orķestri, mūzikas ansambli, koncertzāli

12.

Nobeiguma darbs. Semestra vērtējums

 

4. temats. Kāpēc ķermeņi kustas?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts

1.

Mijiedarbība un spēks

74. – 76. lpp.

2.

Spēku saskaitīšana. Inerce un masa

77. – 80. lpp.

3.

Gravitācija un svars

81. – 83. lpp.

4.

Svara maiņa

84. – 86. lpp.

5.

Elastības spēks. Formatīvā vērtēšana

87. – 89. lpp.

6.

Praktiskais darbs. Torņu būves sacensības

89. lpp.

7.

Berzes un pretestības spēks

90. – 93. lpp.

8.

Laboratorijas darbs. Berzes spēka noteikšana

93. lpp.

9.

Vienkāršie mehānismi. Svira

94. – 96. lpp.

10.

Laboratorijas darbs. Sviras līdzsvara izpēte

96. lpp.

11.

Citi vienkāršie mehānismi

97. – 100. lpp.

12.

Nobeiguma darbs

 

5. temats. Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumos un gaisā?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts

1.

Ķermeņa blīvums

104. – 107. lpp.

2.

Laboratorijas darbs. Ķermeņa blīvuma noteikšana

106. lpp.

3.

Spiediens

108. – 110. lpp.

4.

Laboratorijas darbs. Spiediena noteikšana

110. lpp.

5.

Spiediens šķidrumos un gāzēs

111. – 113. lpp.

6.

Atmosfēras spiediens. Formatīvā vērtēšana.

114. – 116. lpp.

7.

Paskāla likums. Savienotie trauki

117. – 119. lpp.

8.

Arhimēda spēks. Ceturkšņa vērtējums

120. – 123. lpp.

9.

Laboratorijas darbs. Arhimēda spēka pētīšana

122. lpp.

10.

Ķermeņu peldēšana

124. – 125. lpp.

11.

Nobeiguma darbs

 

6. temats. Vai darbu var paveikt bez enerģijas?

Nr.

Mācību stundas saturs

Grāmatas teksts

1.

Mehāniskais darbs

128. – 130. lpp.

2.

Mehāniskā jauda

131. – 134. lpp.

3.

Laboratorijas darbs. Darba un jaudas noteikšana

133. lpp.

4.

Kinētiskā enerģija

135. – 137. lpp.

5.

Potenciālā enerģija. Formatīvā vērtēšana

138. – 140. lpp.

6.

Enerģijas pārvērtības

141. – 142. lpp.

7.

Mācību ekskursija uz tuvāko siltuma vai elektroenerģijas ražotni

8.

Mācību ekskursija uz tuvāko siltuma vai elektroenerģijas ražotni

9.

Enerģijas nezūdamības likums

143. – 145. lpp.

10.

Dzinēju lietderība

146. – 148. lpp.

11.

Nobeiguma darbs

Iesaki draugiem