Apraksts

Mācību grāmata „Sociālās zinības 7. klasei” sagatavo skolēnus sociāli atbildīgai nostājai un dod iespēju viņiem apgūt ekonomisko norišu un personības attīstības pētīšanu, kā arī palīdz apgūt prasmi izvērtēt savas spējas, intereses un vides pieprasījumu, plānojot turpmākās profesionālās darbības jomu. Tā turpina 1.-6. klasē sociālo zinību stundās uzsākto tēmu padziļinātu apguvi.
Kopā ar mācību komplektu „Sociālās zinības 7. klasei” ir iespējams iemācīties saskatīt daudzveidīgu procesu un faktu kopsakarības, atrast un konkrētās situācijās izmantot iegūto informāciju, apgūt prasmi diskutēt, attīstīt spējas komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem, labāk izprast pasauli, kādā patlaban dzīvojam.

Iesaki draugiem