Apraksts

Mācību komplektu "Sociālās zinības 9. klasei" veido mācību grāmata un skolotāja grāmata. Tā izveidē ņemti vērā Ministru kabineta Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem Nr. 1027, un mācību komplektu apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Autori ─ Gita Andersone un Guntars Catlaks radījuši laikmetīgu, atraktīvu, dažādiem uzdevumiem bagātu skolēna grāmatu.
Skolēni apgūs zināšanas par to

●kas ir demokrātiska valsts
●kāda tiesu sistēma pastāv Latvijā
●kas ir globalizācija
● kas ir morāles normas un likumi
●kas būtu jāzina par seksuālajām attiecībām
●kādu sodu var saņemt pusaudzis, kurš izdarījis pārkāpumu
● kā novērst nelaimes gadījumus un sniegt pirmo palīdzību, ja noticis negadījums

Pirmoreiz mācību grāmatā tiek analizētas tēmas, kas šī vecuma skolēniem rada problēmas, jo trūkst zināšanu par tādiem sarežģītiem jautājumiem kā dzimumattiecības, neplānota grūtniecība, aborts, eitanāzija u.c.

Iesaki draugiem