Apraksts

Viena no mācību grāmatas „Sociālās zinības 7. klasei” autorēm ─ Gita Andersone izveidojusi skolotāja grāmatu, kurā ietvertas daudzveidīgas mācību metodes, kas dod iespēju veidot savu mācību programmu atbilstoši noteiktās klases skolēnu zināšanu līmenim un spējām, iesaistīt skolēnus izziņas procesā un kā konsultantam sadarboties ar audzēkņiem, sekmējot viņa personības pilnveidošanos un līdz ar to ─ atbildīga un zinoša pilsoņa veidošanos.

Iesaki draugiem