Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta 1. klases 2. pusgadam.

Integrētā matemātikas un mājturības un tehnoloģiju mācību satura apguve dod iespēju mācību stundā dažādot mācību darbības veidus, apgūt tēmu veselumā, saistībā ar ikdienas dzīvi, sekmēt skolēnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Apgūstot jaunu darbības paņēmienu, ir svarīgi to tūlīt pārbaudīt praktiski. Praktisko prasmju apguve ir saistīta ar plānveidīgu darbību, kas prasa pētniecisku pieeju problēmas risinājumam. Skolēni ne tikai mācīsies rēķināt, bet paši arī veidos skaitāmo materiālu. Daudzveidīgie darinājumi rosinās bērnus gan mērīt, novērtēt, saskatīt figūras, gan arī atklās iespējas šos jēdzienus iesaistīt lietišķās spēlēs un pašu izdomātos uzdevumos, arī pētīt un eksperimentēt.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā.

Iesaki draugiem